Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z serwisu internetowego prowadzonego przez New Job Europe sp. z o.o.

§ 1 Definicje

 • Serwis: serwis internetowy działający pod adresem https://artwoodpoland.eu/
 • Serwis zewnętrzny: serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora
 • Administrator: firma New Job Europe sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem New Job Europe sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 28, 85-310 Bydgoszcz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):
  8431620651
 • Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z serwisu
 • Urządzenie: elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
 • Cookies: dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne: pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu
 • Cookies zewnętrzne: pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne: pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika podczas jednej sesji danego urządzenia
 • Cookies trwałe: pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika
 • Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń użytkowników
 • Za bezpieczeństwo cookies zewnętrznych administrator nie ponosi odpowiedzialności

§ 4 Cele wykorzystania Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do serwisu
 • Marketing i reklama
 • Dane statystyczne
 • Wsparcie usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez serwis i serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce
 • Użytkownik może usunąć cookies korzystając z dostępnych narzędzi w swojej przeglądarce

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w cookies, podszycie się pod sesję użytkownika lub ich usunięcie na skutek działalności wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego

§ 8 Wymagania serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu

§ 9 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

§ 10 Prawa Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.

§ 11 Kontakt z Administratorem

 • Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [adres e-mail Administratora] lub na adres korespondencyjny firmy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 • Administrator regularnie aktualizuje wewnętrzne procedury i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze ich ciągłą ochronę.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie w dniu ich publikacji na tej stronie.

Ta Polityka Prywatności obowiązuje od 1.06.2023.